FAQ

Hoe kom ik aan de brochure?

In de woningselector (menu item woning selecteren) kunt u de brochure downloaden. Ook is het mogelijk om de brochure op te halen bij Van Hassel makelaars op kantoor in Zundert of Rucphen. De brochures liggen vanaf zaterdag 21 mei 12.00 uur voor u klaar op de projectlocatie. 


Tot wanneer kan ik me inschrijven voor een van de woningen?

Dit kan tot maandag 6 juni 2022, via de deze website. Klik hiervoor op de 'inschrijven' button rechtsboven in het menu. Ook kunt u een inschrijfformulier invullen en bij ons afgeven. 


Hoe gaat de procedure na 6 juni?

Na maandag 6 juni zullen wij, in overleg met de ontwikkelaar, alle inschrijvingen beoordelen en de 17 woningen gaan toewijzen aan zoveel mogelijk kandidaten. Uiterlijk woensdag 8 juni zullen wij contact met u opnemen of u en zo ja welke woning we aan u hebben kunnen toewijzen. Als er een woning aan u wordt toegewezen, nodigen we u uit voor een optiegesprek. Na dit gesprek krijgt u een optie op het bouwnummer en ontvangt u de concepten van de overeenkomsten. Een week plannen we een afspraak met u voor een verkoopgesprek. In dit gesprek nemen we de stukken met u door en wordt de koopovereenkomst getekend. 


Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

Wij beoordelen alle inschrijfformulieren die binnen zijn gekomen. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of te laat zijn binnengekomen, worden op de reservelijst geplaatst. Mochten er voor een bouwnummer meerdere kandidaten zijn, beoordelen wij de koopzekerheid van de kandidaten. Dus hoe beter iemand zijn huiswerk heeft gedaan, hoe groter de kans dat wij een woning toewijzen. Wij adviseren u om vooraf langs te gaan bij uw hypotheekverstrekker om uw financiële situatie in kaart te laten brengen. Meerdere bouwnummers opgeven, vergroot ook de kans op toewijzing. 


Wanneer koop ik de woning definitief?

Zodra u een woning toegewezen heeft gekregen en een optiegesprek heeft gehad, krijgt u één week een optie, waarna we overgaan tot het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst. Zodra u deze overeenkomst heeft getekend, heeft u nog één week bedenktijd. Daarna heeft u de woning definitief gekocht. Natuurlijk heeft u nog wel een voorbehoud financiering van twee maanden, waardoor u ruim de tijd heeft om de financiering voor de woning te regelen. Mocht u toch geen financiering krijgen bij een bank, heeft u de mogelijkheid de overeenkomst, kosteloos, te ontbinden. Een en ander zal u nader worden toegelicht in het verkoopgesprek. 


Wanneer begin ik met betalen van de woning? 

Zodra de opschortende voorwaarden (bijvoorbeeld het voorverkooppercentage) zijn komen te vervallen, ontvangt u een zogenaamde ‘Hoera’-brief. In deze brief wordt u verzocht een afspraak in te plannen bij de notaris. Bij de notaris gaat u de akte van levering tekenen en wordt u officieel eigenaar van de grond onder uw woning. Tevens passeert ook op deze dag bij de notaris uw hypotheekakte. Dit is dus het moment dat u gaat betalen voor de aankoop van uw woning. 

In eerste instantie betaald u alleen de koopsom van de grond. Zodra de aannemer daadwerkelijk is gestart met de bouw van uw woning, zullen zij u in meerdere termijnen de resterende aanneemsom factureren. Deze betaald u elke keer rechtsreeks aan de aannemer. Zodra u alles heeft betaald, is uw woning klaar en ontvangt u de sleutel van uw nieuwe woning.


Wat zijn opschortende voorwaarde?

Opschortende voorwaarde zijn voorwaarde vanuit de aannemer om het project nog ‘op te schorten’. Dus zolang deze voorwaarde van toepassing zijn, zal er niet gestart worden met de bouw van de woningen en is de overeenkomst nog niet definitief geworden. U kunt hierbij denken aan een voorverkooppercentage, er moet een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn en Woningborg moet haar garantie hebben afgegeven, middels het verstrekken van een garantiecertificaat. Zodra aan al de opschortende voorwaarde die in uw koop-/aannemingsovereenkomst staan, is voldaan, ontvangt u de zogenaamde ‘Hoera’-brief van de aannemer dat het project definitief van start gaat.


Moet ik rente betalen en zo ja, hoeveel? 

Wanneer u in de beginfase van dit project een woning koopt, betaald u in principe geen bouwrente. Grondrente gaat u pas betalen, wanneer u niet binnen de gevraagde termijn bij de notaris de grond afneemt. Bouwrente dient u te betalen wanneer u uw termijnfacturen niet tijdig betaald. Zodra de aannemer is gestart met de bouw van de woningen en u koopt dan pas een van de woningen, dan betaalt u de aannemer bouwrente voor het voorfinancieren van de al vervallen termijnen.


Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst moeten er voldoende woningen zijn verkocht, voordat de aannemer u uitnodigt voor een meer-en minderwerkgesprek. Daarnaast moet het huidige terrein nog bouwrijp gemaakt worden. We verwachten hier na de zomer mee te kunnen starten. Zodra alle keuzes van de kopers bekend zijn, de aannemer al zijn materialen heeft kunnen bestellen en het terrein bouwrijp is gemaakt, kan er gestart worden met de bouw van de woningen. We verwachten in het vierde kwartaal van 2022 te kunnen beginnen. 

De bouw van 17 woningen duurt ongeveer (afhankelijk van weersomstandigheden) een jaar. Rekent u dus op een oplevering ergens in 4e kwartaal van 2023, mits alles volgens planning kan verlopen. 


Wordt de keuken meegeleverd en ben ik gebonden aan 1 leverancier?

Standaard wordt er geen keuken meegeleverd met deze woningen. U bent vrij om zelf een keuken conform uw woonwensen uit te kiezen. De aannemer zal enkel de aansluitpunten van uw keuken aanbrengen op de juiste plaats. In de verkoopbrochure vindt u een overzicht welke aansluitpunten standaard worden aangebracht. Wanneer u tijdig een keukentekening aanlevert bij de kopersbegeleiding van de aannemer, zorgen zij er voor dat de aansluitpunten op de door u aangegeven plek worden aangebracht. 

Ook is het mogelijk een keuken via een door de aannemer aangewezen leverancier uit te kiezen, zodat deze in de planning van het overige meer- en minderwerk kan worden meegenomen.


Kan ik wijzigingen aanbrengen aan de woning, buiten de genoemde opties in de brochure?

Zodra er voldoende  woningen zijn verkocht, zal de aannemer u uitnodigen voor een gesprek met de kopersbegeleiding. Samen met de kopersbegeleiding kunt u al uw wensen en aanpassingen aan de woning bespreken. De aannemer zal aangeven wat er wel en wat er niet mogelijk is en wat de bijbehorende kosten ervan zijn. U krijgt een offerte voor al uw meer- (of minder)werkopties. Hiermee kunt u de aannemer opdracht geven voor deze aanpassingen.


Hoe diep is de achtertuin ongeveer?

De circa diepte van de achtertuin, gemeten van achtergevel tot achterpad (achterpad niet meegerekend) bedraagt;
Bnr. 1 en 2 = 11,8 meter

Bnr 3 t/m 7 = 13,1 meter

Bnr. 8 t/m 13 = 11,3 meter

Bnr. 14 en 15 = 18,8 meter

Bnr 16 en 17 = 11,70 meter